Lake 40 vuotta 2019


8.11.2021 pidetyn syyskokouksen päätöksiä

  • Käsiteltiin ja vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2022
  • Päätettiin pitää jäsenmaksu ennallaan, 25 €/v
  • Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2022
  • Valittiin Orvokki Willberg hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2022
  • Valittiin hallituksen jäseniksi vuodeksi 2022: Aira Calonius, Riitta Lehtovirta, Merja Rikka, Elisa Stenvall, Pirjo Pennanen ja Anna-Maija Vihervalli
  • Valittiin toiminnantarkastajiksi Tuula Kettunen ja Pirkko Mikonmäki sekä varatoiminnantarkastajiksi Leena von Hertzen ja Marja-Liisa Pakaslahti
  • Nimettiin Orvokki Willberg ehdokkaaksi piirihallitukseen vuodeksi 2022
  • Nimettiin Lauttasaari-lehti yhdistyksen ilmoituslehdeksi vuodeksi 2022