Lake 40 vuotta 2019


9.11.2020 pidetyn syyskokouksen päätöksiä

  • Käsiteltiin ja vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2021
  • Päätettiin pitää jäsenmaksu ennallaan, 25 €/v
  • Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2021
  • Valittiin Sirpa Asko-Seljavaara jatkamaan hallituksen puheenjohtajana myös vuonna 2021
  • Valittiin hallituksen jäseniksi vuodeksi 2021: Aira Calonius (uusi), Asko Hynynen, Riitta Lehtovirta, Kirsti Peuralinna, Merja Rikka (uusi), Karita Saxen, Tuula Sivenius ja Elisa Stenvall (uusi)
  • Valittiin toiminnan tarkastajat ja varatoiminnantarkastajat vuodeksi 2021
  • Nimettiin Sirp Asko-Seljavaara yhdistyksen edustajaksi etäliittokokoukseen 18.11.2020
  • Nimettiin Sirpa Asko-Seljavaara ehdokkaaksi piirihallitukseen vuodeksi 2021
  • Nimettiin Lauttasaari-lehti yhdistyksen ilmoituslehdeksi vuodeksi 2021
  • Päätettiin kutsua pitkäaikainen muistikerhon vetäjä Sirkka-Liisa Koskinen yhdityksen kunniajäseneksi