Toimintasuunnitelma

LAUTTASAAREN KANSALLISET SENIORIT RY – LAKE
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

YLEISTÄ

Yhdistyksen tarkoitus
Lauttasaaren kansalliset seniorit ry – Lake toimii pääasiassa jäsentensä hyväksi ja heidän ehdoillaan niin, että lauttasaarelaiset seniorit tutustuvat toisiinsa, nauttivat hyvästä ohjelmasta ja toistensa seurasta yhteisissä tapahtumissa, teatterikäynneillä, näyttelyissä, retkillä ja matkoilla ja liikuntaharrastuksissa.

Jäsenmaksu pidetään kohtuullisena.

Toimintavuosi 2023
Vuosi 2023 on Laken 44. toimintavuosi. Noudatamme vuoden 2023 toiminnassamme Kansallinen senioriliitto ry:n jäsenyhdistyksille suosittelemaa toimintastrategiaa vuosille 2020–2023.

TAPAHTUMAT

Jäsentapaamiset järjestetään kerran kuussa kevätkaudella tammi-toukokuussa ja syyskaudella syys-joulukuussa. Kokoukset ja tapaamiset pidetään Lauttasaaren kirkon seurakuntasalissa. Vierailijoiksi kutsutaan eri alojen asiantuntijoita ja luennoitsijoita. Kesäkaudella järjestetään kesäkahvilakäyntejä. Osallistutaan kaupunginosatapahtumiin omalla osastolla. Järjestämme jäsenille omakustanteisia matkoja ja retkiä kotimaahan, lippuja teatteri- ja muihin kulttuuriesityksiin sekä näyttelyihin. Pyrimme käynnistämään uudelleen muistikerhon toimintaa. Selvitämme myös digineuvontapalvelun aloittamista. Järjestämme vesivoimistelua ja lisäksi liikuntaharrastuksia: ryhmäliikuntaa, joogaa ja kesällä puistojumppaa. Kirjallisuuspiiri jatkaa toimintaansa. Toukokuun alussa järjestetään muiden yhdistysten tavoin senioriliiton liikuntapäivä.

Yhdistyksen jäsenet voivat osallistua myös senioriliiton ja Helsingin senioripiirin järjestämiin matkoihin ja tilaisuuksiin.

TIEDOTUSTOIMINTA

Jäsenille tiedotetaan Kilta-jäsenrekisteriohjelman kautta sähköpostilla ja niille, joilla ei ole sähköpostia, tiedotetaan kirjeitse. Tapahtumista tiedotetaan myös tekstiviesteinä ja Lauttasaari-lehdessä. Yhdistyksellä on kotisivut osoitteessa www.lakeseniorit.fi. Sivuilla on jäsenhakemus ja palautteenantomahdollisuus.

TALOUDELLINEN TOIMINTA

Vuoden 2023 talousarvion mukaan hallitus esittää vuosikokoukselle jäsenmaksun pitämistä entisellään 25 euron suuruisena. Kansallinen senioriliitto perii jäsenmaksusta 15 euroa toimintansa kattamiseksi. Yhdistykselle jää 10 euroa jäseneltä. Helsingin senioripiiri ei peri jäsenmaksua jäsenyhdistyksiltä. Yhdistys saa piiriltä toiminta-avustusta. Lisäksi yhdistys anoo Helsingin kaupungin avustusta. Tapahtumat järjestetään omakustannushintaan. Jäsentilaisuuksissa peritään viiden euron kahviraha.

KOULUTUS, KURSSIT SEKÄ MATKAT

Senioriliitto ja senioripiiri järjestävät yhdistyksen toimihenkilöille ja jäsenille koulutusta ja erilaisia kursseja ja matkoja, joissa voidaan vaihtaa kokemuksia ja suunnitella tulevaa toimintaa.

HALLINTO

Lauttasaaren kansalliset seniorit ry:n päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen sääntöjen mukaisesti vuosittaiset kevätkokous ja syyskokous. Tarvittaessa voidaan kutsua koolle ylimääräinen kokous. Päätettävien asioiden valmistelusta ja päätösten toteuttamisesta vastaa syyskokouksessa vuodeksi 2023 valittava hallitus.
 
OSALLISTUMINEN KANSALLISEN SENIORILIITON JA HELSINGIN KANSALLISEN SENIORIPIIRIN TOIMINTAAN

Kansallisen senioriliiton liittokokous pidetään kesäkuussa Savonlinnassa. Yhdistykset voivat lähettää kokoukseen yhden edustajan jokaista alkavaa 200:aa jäsentä kohden. Toteutetaan senioriliiton liittokokouksen linjauksia. Helsingin senioripiirin hallituksessa on yhdistyksellämme edustaja, joka valitaan syyskokouksessa vuodeksi 2023.

2.11.2022
Lauttasaaren kansalliset seniorit ry
Hallitus