Toimintasuunnitelma

LAUTTASAAREN KANSALLISET SENIORIT  RY (LAKE)
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021


1.YLEISTÄ 

1.1.Yhdistyksen tarkoitus
Lauttasaaren kansalliset seniorit ry – Lake toimii pääasiassa jäsentensä      hyväksi ja heidän ehdoillaan niin, että Lauttasaarelaiset seniorit tutustuvat       toisiinsa, nauttivat hyvästä ohjelmasta ja toistensa seurasta yhteisissä          tapahtumissa, teatterikäynneillä, näyttelyissä, retkillä ja matkoilla.

Jäsenmaksu pidetään kohtuullisena.


1.2 Toimintavuosi 2021
Vuosi 2021 on LAKE ry:n 42 toimintavuosi. Noudatamme vuoden 2021 toiminnassamme Kansallisen senioriliitto ry:n jäsenyhdistyksille suosittelemaa toimintastrategiaa, joka määritellään liittokokouksessa 18.11.2020.


2. TAPAHTUMAT 

2.1 Omat tapahtumat (pandemiatilanteen salliessa)
Jäsentapaamiset tammikuu-toukokuu ja syyskuu-joulukuu järjestetään joka kuukauden toinen maanantai. Tapaamisiin vierailijaksi kutsumme eri alojen asiantuntijoita ja luennoitsijoita.

Kesäkaudella tapaamme saaremme kesäkahviloissa kerran kuukaudessa.

Osallistumme kaupunginosatapahtumiin omalla standilla.

Järjestämme jäsenille omakustanteisia matkoja ja retkiä kotimaahan, sekä lippuja teatteri- ja kulttuuriesityksiin, sekä mielenkiintoisiin näyttelyihin.

Yhdistyksen kerhoista muistikerho, vesivoimistelu ja kuntosali jatkavat toimintaansa. Pilates- toiminnan jatkaminen myös mahdollista.

 
2.2. Liiton ja piirin järjestämät tapahtumat 
Yhdistys osallistuu myös Senioriliiton ja Helsingin senioripiirin järjestämiin matkoihin ja tilaisuuksiin.

Yhdistys järjestää Helsingin senioripiirin kevätkokouksen 19.3.2021

3. TIEDOTUSTOIMINTA 

3.1 Sisäinen tiedotus 
KILTA- jäsenrekisteriohjelman kautta tiedotetaan sähköpostilla ja heille, joilla ei ole sähköpostia tiedotetaan tekstiviesteillä.

3.2 Kotisivut
Yhdistyksellä on omat kotisivut www.lakeseniorit.fi , joiden kautta tiedotteita    jaetaan jäsenistölle. Sivuilla on myös jäsenhakemus- ja palautemahdollisuus.

4. TALOUDELLINEN TOIMINTA 

4.1 Jäsenmaksu
Jäsenmaksu säilyy 25 euron suuruisena. Kansallinen senioriliitto ry perii jäsenmaksusta 15 euroa/jäsen toimintansa kattamiseksi. Yhdistykselle jää toimintansa kattamiseen 10 euroa/jäsen.

Helsingin senioripiiri ei peri jäsenmaksua jäsenyhdistyksiltä

5. KOULUS, KURSSIT  JA MATKAT
Kansallinen senioriliitto ja Helsingin kansallinen senioripiiri järjestävät yhdistyksen toimihenkilöille ja jäsenille koulutusta ja erilaisia kursseja sekä matkoja, joissa voidaan vaihtaa kokemuksia ja suunnitella tulevaa toimintaa.


6. HALLINTO 
Lauttasaaren kansalliset seniorit ry:n päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen sääntöjen mukaisesti kevätkokous 2021 ja syyskokous 2021. Tarvittaessa voidaan kutsua koolle ylimääräinen kokous. Päätettävien asioiden valmistelusta ja päätösten toteuttamisesta vastaa syyskokouksessa 2020 vuodeksi 2021 valittu hallitus.


7. OSALLISTUMINEN LIITON JA PIIRIN TOIMINTAAN 
Toteutetaan jäsenyhdistyksen toiminnassa liittokokouksen 2020 linjauksia.

Yhdistyksen edustajaksi Helsingin senioripiirin hallitukseen vuodeksi 2021 on yhdistyksen syyskokouksessa valittu puheenjohtaja Sirpa Asko-Seljavaara.


Toimintasuunnitelma on hyväksytty syyskokouksessa 9.11.2020.