Toimintasuunnitelma

Lauttasaaren seniorit ry – LAKE


TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024

YLEISTÄ

Yhdistyksen tarkoitus

Lauttasaaren seniorit ry – Lake toimii pääasiassa jäsentensä hyväksi ja heidän ehdoillaan niin, että lauttasaarelaiset seniorit tutustuvat toisiinsa, nauttivat hyvästä ohjelmasta ja toistensa seurasta yhteisissä tapahtumissa, teatterikäynneillä, näyttelyissä, retkillä ja matkoilla ja liikuntaharrastuksissa.

 Lake on puolueisiin kuulumaton yhdistys. Se on Kansallisen senioriliiton ja Helsingin kansallisen senioripiirin jäsen.

Jäsenmaksu pidetään kohtuullisena. Laken jäsenetuna on neljästi vuodessa ilmestyvä Patina-lehti.

Toimintavuosi 2024

Vuosi 2024 on Laken 45. toimintavuosi. Noudatamme toiminnassamme Kansallinen senioriliitto ry:n toiminnan suuntaviivoja 2023–2026. Kauden teemana on Elämäniloa ja voimaa.

TAPAHTUMAT

Jäsentapaamiset järjestetään kerran kuussa kevätkaudella tammi-toukokuussa ja syyskaudella syys-joulukuussa. Kokoukset ja tapaamiset pidetään Lauttasaaren kirkon seurakuntasalissa. Vierailijoiksi kutsutaan eri alojen asiantuntijoita ja luennoitsijoita. Kesäkaudella järjestetään kesäkahvilakäyntejä. Osallistutaan kaupunginosatapahtumiin omalla osastolla. Järjestämme jäsenille omakustanteisia matkoja ja retkiä kotimaahan, lippuja teatteri- ja muihin kulttuuriesityksiin sekä näyttelyihin. Pyrimme käynnistämään uudelleen muistikerhon toimintaa. Järjestämme vesivoimistelua ja lisäksi liikuntaharrastuksia: kuntosalitoimintaa, ryhmäliikuntaa ja kesällä puistojumppaa.

Yhdistyksen jäsenet voivat osallistua myös senioriliiton ja Helsingin senioripiirin järjestämiin matkoihin ja tilaisuuksiin.

TIEDOTUSTOIMINTA

Jäsenille tiedotetaan Kilta-jäsenrekisteriohjelman kautta sähköpostilla ja niille, joilla ei ole sähköpostia, tiedotetaan kirjeitse. Tapahtumista tiedotetaan myös tekstiviesteinä ja Lauttasaari-lehdessä. Yhdistyksellä on kotisivut osoitteessa www.lakeseniorit.fi. Sivuilla on jäsenhakemus ja palautteenantomahdollisuus.

TALOUDELLINEN TOIMINTA

Vuoden 2024 talousarvion mukaan hallitus esittää vuosikokoukselle jäsenmaksun korottamista 30 euroon, josta suurin osa menee kansalliselle senioriliitolle. Helsingin senioripiiri ei peri jäsenmaksua jäsenyhdistyksiltä. Yhdistys saa piiriltä toiminta-avustusta. Lisäksi yhdistys anoo Helsingin kaupungin avustusta. Tapahtumat järjestetään omakustannushintaan. Jäsentilaisuuksissa voidaan periä viiden euron kahviraha.

KOULUTUS, KURSSIT SEKÄ MATKAT

Senioriliitto ja senioripiiri järjestävät yhdistyksen toimihenkilöille ja jäsenille koulutusta ja erilaisia kursseja ja matkoja, joissa voidaan vaihtaa kokemuksia ja suunnitella tulevaa toimintaa.

HALLINTO

Lauttasaaren seniorit ry:n päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen sääntöjen mukaisesti vuosittaiset kevätkokous ja syyskokous. Tarvittaessa voidaan kutsua koolle ylimääräinen kokous. Päätettävien asioiden valmistelusta ja päätösten toteuttamisesta vastaa syyskokouksessa vuodeksi 2024 valittava hallitus.

OSALLISTUMINEN KANSALLISEN SENIORILIITON JA HELSINGIN KANSALLISEN SENIORIPIIRIN TOIMINTAAN

Helsingin senioripiirin hallituksessa on yhdistyksellämme edustaja ja varaedustaja, jotka on valittu syyskokouksessa 2023.

13.11.2023
Lauttasaaren seniorit ry
Hallitus