Toimintasuunnitelma

LAUTTASAAREN KANSALLISET SENIORIT – LAKE RY 
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 

1.YLEISTÄ 

1.1.Yhdistyksen tarkoitusLake toimii pääasiassa jäsentensä hyväksi ja heidän ehdoillaan niin, että lauttasaarelaiset seniorit tutustuvat toisiinsa, nauttivat hyvästä ohjelmasta ja toistensa seurasta yhteisissä tapahtumissa, teatterikäynneillä, retkilllä ja matkoilla. Jäsenmaksu pidetään kohtuullisena. Vuoden 2019 toiminnan teemana on edelleen Seniorit nettiajassa. 

1.2 Toimintavuosi 2019 
Vuosi 2019 on LAKE ry:n 40. toimintavuosi, jota juhlistamme alkuvuodesta. Noudatamme vuoden 2019 toiminnassamme Liiton yhdistyksille suosittelemaa toimintastrategiaa, joka on 
-olemme edelläkävijöitä nettiasioissa 
-vähennämme yksinäisyyttä ja autamme enemmän 
-toimimme avoimesti ja houkuttelevasti 
-järjestömme vahvistuu ja me-henki paranee 

2. TAPAHTUMAT 

2.1 Omat tapahtumat 
Joka kuukauden toinen maanantai järjestämme jäsentapaamisen, jossa vierailijaksi kutsumme eri alojen asiantuntijoita ja luennoitsijoita. 
Kesäkaudella tapaamme saaremme kesäkahviloissa kerran kuukaudessa. 
Osallistumme kaupunginosatapahtumiin omalla standillä. 
Järjestämme jäsenille omakustanteisia matkoja ja retkiä kotimaahan, sekä lippuja teatteri- ja kulttuuriesityksiin. 
Yhdistyksen kerhot jatkavat toimintaansa. Sopivien kerhovastaavien löytyessä voidaan kerhotoimintaa laajentaa. 

2.2. Liiton ja piirin järjestämät tapahtumat 
Yhdistys osallistuu myös Senioriliiton ja Helsingin senioripiirin järjestämiin matkoihin ja tilaisuuksiin. 

3. TIEDOTUSTOIMINTA 

3.1 Sisäinen tiedotus 
Uusi jäsenrekisteriohjelma KILTA mahdollistaa tiedottamisen sähköpostilla ja tekstiviesteillä. Tiedottaminen toimii edelleen myös kirjeitse.

3.2 Kotisivu 
Yhdistyksellä on omat kotisivut. 

4. TALOUDELLINEN TOIMINTA 

4.1 Jäsenmaksu 
Piiri ei peri jäsenmaksua jäsenyhdistyksiltä. 
Liitteenä olevan vuoden 2019 talousarvion mukaan hallitus esittää vuosikokoukselle jäsenmaksun pitämistä entisellään 25 euron suuruisena, josta Senioriliitto perii 15 euroa/jäsen. 

5. KOULUTUS JA KURSSIT 
Senioriliitto ja Helsingin kansallinen senioripiiri järjestää yhdistysten toimihenkilöille koulutusta, jossa voidaan vaihtaa kokemuksia ja suunnitella tulevaa toimintaa. 

6. HALLINTO 
Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät kevätkokous 11.3.2019 ja syyskokous 11.11.2019. Tarvittaessa voidaan kutsua koolle ylimääräinen kokous. Päätettävien asioiden valmistelusta ja päätösten toteuttamisesta vastaa tänään syyskokouksessa 2018, vuodeksi 2019 valittava hallitus. 

7. OSALLISTUMINEN LIITON JA PIIRIN TOIMINTAAN 
Senioripiirin hallituksessa on jokaisella yhdistyksellä edustaja, joka valitaan yhdistyksen syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan.


12.11.2018 Lauttasaaren kansalliset seniorit 

HALLITUS