Toimintasuunnitelma

LAUTTASAAREN KANSALLISET SENIORIT – LAKE RY 
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020


1.YLEISTÄ 

1.1.Yhdistyksen tarkoitus
Lake toimii pääasiassa jäsentensä hyväksi ja heidän ehdoillaan niin, että lauttasaarelaiset seniorit tutustuvat toisiinsa, nauttivat hyvästä ohjelmasta ja toistensa seurasta yhteisissä tapahtumissa, teatterikäynneillä, retkilllä ja matkoilla.

Jäsenmaksu pidetään kohtuullisena.

1.2 Toimintavuosi 2020 
Vuosi 2020 on LAKE ry:n 41. toimintavuosi. Noudatamme vuoden 2020 toiminnassamme Liiton yhdistyksille suosittelemaa toimintastrategiaa, joka on
-       olemme edelläkävijöitä nettiasioissa
-       vähennämme yksinäisyyttä ja autamme enemmän
-       toimimme avoimesti ja houkuttelevasti
-       järjestömme vahvistuu ja me-henki paranee

2. TAPAHTUMAT 

2.1 Omat tapahtumat 
Joka kuukauden toinen maanantai järjestämme jäsentapaamisen, jossa vierailijaksi kutsumme eri alojen asiantuntijoita ja luennoitsijoita. Kesäkaudella tapaamme saaremme kesäkahviloissa kerran kuukaudessa. Osallistumme kaupunginosatapahtumiin omalla standillä. Järjestämme jäsenille omakustanteisia matkoja ja retkiä kotimaahan, sekä lippuja teatteri- ja kulttuuriesityksiin. 

Yhdistyksen kerhoista muistikerho, allasjumppa ja kuntosali jatkavat toimintaansa. Uutena kerhona alkaa kirjallisuuskerho ja suunnitteilla on pilates ja kävely. Vuoden 2020 toiminnan teemana on edelleen Seniorit nettiajassa. 

2.2. Liiton ja piirin järjestämät tapahtumat 
Yhdistys osallistuu myös Senioriliiton ja Helsingin senioripiirin järjestämiin matkoihin  ja tilaisuuksiin. Olemme mukana Rohkeasti seniori – tule mukaan, älä jää yksin - hankkeessa. 

3. TIEDOTUSTOIMINTA 

3.1 Sisäinen tiedotus 
Uusi jäsenrekisteriohjelma KILTA mahdollistaa tiedottamisen sähköpostilla ja tekstiviesteillä. Tiedottaminen toimii edelleen myös kirjeitse.

3.2 Kotisivu
Yhdistyksellä on omat kotisivut www.lakeseniorit.fi. 


4. TALOUDELLINEN TOIMINTA 

4.1 Jäsenmaksu
Piiri ei peri jäsenmaksua jäsenyhdistyksiltä.  
Liitteenä olevan vuoden 2020 talousarvion mukaan hallitus esittää  vuosikokoukselle  jäsenmaksun pitämistä entisellään 25 euron suuruisena, josta Senioriliitto perii 15  euroa/jäsen.  

5. KOULUTUS JA KURSSIT 
Senioriliitto ja Helsingin kansallinen senioripiiri järjestää yhdistysten toimihenkilöille koulutusta, jossa voidaan vaihtaa kokemuksia ja suunnitella tulevaa toimintaa. 


6. HALLINTO 
Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät kevätkokous 9.3.2020 ja syyskokous  9.11.2020. Tarvittaessa voidaan kutsua koolle ylimääräinen kokous. Päätettävien  asioiden valmistelusta ja päätösten toteuttamisesta vastaa tänään syyskokouksessa 2019,  vuodeksi 2020 valittava hallitus. 


7. OSALLISTUMINEN LIITON JA PIIRIN TOIMINTAAN 
Liittokokous pidetään vuonna 2020 Savonlinnassa.  
Senioripiirin hallituksessa on jokaisella yhdistyksellä edustaja, joka valitaan  yhdistyksen syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan.  
 
4.11.2019 Lauttasaaren kansalliset seniorit 
HALLITUS