Toimintasuunnitelma

LAUTTASAAREN KANSALLISET SENIORIT RY – LAKE
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

YLEISTÄ

Yhdistyksen tarkoitus
Lauttasaaren kansalliset seniorit ry – Lake toimii pääasiassa jäsentensä hyväksi ja heidän ehdoillaan niin, että lauttasaarelaiset seniorit tutustuvat toisiinsa, nauttivat hyvästä ohjelmasta ja toistensa seurasta yhteisissä tapahtumissa, teatterikäynneillä, näyttelyissä, retkillä ja matkoilla ja liikuntaharrastuksissa.
Jäsenmaksu pidetään kohtuullisena.

Toimintavuosi 2022
Vuosi 2022 on Laken 43. toimintavuosi. Noudatamme vuoden 2022 toiminnassamme Kansallinen senioriliitto ry:n jäsenyhdistyksille suosittelemaa toukokuussa 2021 hyväksyttyä toimintastrategiaa vuosille 2020-2023.

TAPAHTUMAT

Jäsentapaamiset järjestetään kerran kuussa kevätkaudella tammi-toukokuussa ja syyskaudella syys-joulukuussa. Kokoukset ja tapaamiset pidetään Lauttasaaren kirkon väliaikaistiloissa kevätkaudella 2022, syyskaudella viimeistään päästään kirkon peruskorjattuihin tiloihin. Vierailijoiksi kutsutaan eri alojen asiantuntijoita ja luennoitsijoita. Kesäkaudella järjestetään kesäkahvilakäyntejä. Osallistutaan kaupunginosatapahtumiin omalla ständillä. Järjestämme jäsenille omakustanteisia matkoja ja retkiä kotimaahan, lippuja teatteri- ja muihin kulttuuriesityksiin sekä näyttelyihin.
Pyrimme jatkamaan muistikerhon toimintaa. Järjestämme vesivoimistelua ja lisäksi liikuntaharrastuksia: 
kuntosalitoimintaa, ryhmäliikuntaa ja kesällä puistojumppaa. Yhdistyksen jäsenet voivat osallistua myös senioriliiton ja Helsingin senioripiirin järjestämiin matkoihin ja tilaisuuksiin.

TIEDOTUSTOIMINTA

Jäsenille tiedotetaan Kilta-jäsenrekisteriohjelman kautta sähköpostilla ja niille, joilla ei ole sähköpostia, tiedotetaan kirjeitse. Tapahtumista tiedotetaan myös Lauttasaari-lehdessä. Yhdistyksellä on kotisivut osoitteessa  www.lakeseniorit.fi. Sivuilla on jäsenhakemus ja palautteenantomahdollisuus.


TALOUDELLINEN TOIMINTA

Vuoden 2022 talousarvion mukaan hallitus esittää vuosikokoukselle jäsenmaksun pitämistä entisellään 25 euron suuruisena. Kansallinen senioriliitto perii jäsenmaksusta 15 euroa toimintansa kattamiseksi. Yhdistykselle jää 10 euroa/jäsen Helsingin senioripiiri ei peri jäsenmaksua jäsenyhdistyksiltä. Yhdistys saa piiriltä toiminta-avustusta. Lisäksi yhdistys anoo Helsingin kaupungin avustusta. Tapahtumat järjestetään omakustannushintaan.


KOULUTUS, KURSSIT SEKÄ MATKAT

Senioriliitto ja senioripiiri järjestävät yhdistyksen toimihenkilöille ja jäsenille koulutusta ja erilaisia kursseja ja matkoja, joissa voidaan vaihtaa kokemuksia ja suunnitella tulevaa toimintaa.


HALLINTO

Lauttasaaren kansalliset seniorit ry:n päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen sääntöjen mukaisesti vuosittaiset kevätkokous ja syyskokous. Tarvittaessa voidaan kutsua koolle ylimääräinen kokous. Päätettävien asioiden 
valmistelusta ja päätösten toteuttamisesta vastaa syyskokouksessa vuodeksi 2022 valittava hallitus.


OSALLISTUMINEN KANSALLISEN SENIORILIITON JA HELSINGIN KANSALLISEN SENIORIPIIRIN TOIMINTAAN

Toteutetaan senioriliiton liittokokouksen linjauksia. Helsingin senioripiirin hallituksessa on yhdistyksellämme edustaja, joka valitaan syyskokouksessa vuodeksi 2022.


1.11.2021
Lauttasaaren kansalliset seniorit ry
Hallitus

Toimintasuunnitelma on hyväksytty syyskokouksessa 8.11.2021.