Edunvalvonta

Kansallinen senioriliitto ry 

Kattojärjestömme valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.    

Helsingin Kansallinen Senioripiiri ry

Ohjaa ja kouluttaa jäseniään sekä tukee eri tavoin jäsenyhdistystensä toteuttamaa opintotoimintaa.

Osallistumme myös valtakunnalliseen edunvalvontaan Senioriliiton kautta Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:ssä ja alueelliseen edunvalvontaan osallistumalla Helsingin Eläkeläisjärjestöt ry:n (HEJ) toimintaan.

Lauttasaaren seniorit ry

Yhdistyksemme ei harjoita itse edunvalvontaa, mutta jäsenemme hyötyvät piirin ja liittotason toiminnasta - samoin kuin meidän jäsenyytemme hyödyttää koko organisaatiotamme.