Toimintakertomus 2023


LAUTTASAAREN SENIORIT RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2023

Yleistä 

Vuosi 2023 oli Laken 44. toimintavuosi. Yhdistyksen kokoontumispaikka oli Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, paitsi tammikuussa ravintola Loru ja helmikuussa JMB:n auditorio kirkon urkuremontin takia. 

Syyskokouksessa marraskuussa hyväksyttiin yhdistyksen säännöiksi mallisäännöt, jotka Kansallisen senioriliiton liittokokous oli hyväksynyt ja jotka Patentti- ja rekisterihallitus oli ennakolta tarkastanut. Säännöt astuivat voimaan heti. Syyskokous päätti myös yhdistyksen uudeksi nimeksi Lauttasaaren seniorit ry. Lyhenne Lake säilyy ennallaan. 

Yhdistys kuuluu Kansallinen senioriliitto ry:hyn ja Helsingin kansallinen senioripiiri ry:hyn. Kansallinen senioriliitto ry huolehtii edunvalvonnastamme ja toimittaa jäsenlehteämme Patinaa. 

Orvokki Willberg osallistui virallisena edustajana Kansallisen senioriliiton liittokokoukseen kesäkuussa ja  Aira Calonius, Riitta Lehtovirta, Merja Rikka ja Elisa Stenvall osallistuivat kokoukseen tarkkailijajäseninä. 

Toiminnasta tiedotettiin jäsenille jäsenkirjeillä (11 kpl)), Lauttasaari-lehdessä (19 kertaa), yhdistyksen kotisivuilla ja tekstiviestein (16 kpl).

Hallinto 

Vuonna 2023 hallitukseen kuului puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä:

Orvokki Willberg                   puheenjohtaja

Riitta Lehtovirta                    varapuheenjohtaja, jäsenasioidenhoitaja

Harri Fagerlund                     isäntä

Aira Calonius                         tapahtuma- ja kulttuurivastaava

Pirkkoliisa Meincke              varasihteeri, varatiedottaja

Pirkko Mikonmäki                 varajäsenasioidenhoitaja

Pirjo Pennanen                       taloudenhoitaja

Merja Rikka                             kirjanpitäjä

Elisa Stenvall                           sihteeri

Hallitus kokoontui vuoden aikana yksitoista kertaa. Hallitus suunnitteli ja päätti yhdistyksen varsinaisten kokousten ja jäsentapaamisten ohjelmasta sekä teatteri- ja retkikohteiden ohjelmasta ja vastasi niiden toteuttamisesta. Hallitus vastasi myös yhdistyksen kerhotoiminnasta. 

Hallituksen ulkopuolisina toimijoina Anna-Maija Vihervalli vastasi kirjallisuuspiiristä ja Asko Hynynen avusti yhdistyksen kotisivujen ylläpitämisessä. 

Kymmentä vuotta vanhemmat säilytettävät asiakirjat säilytetään Porvarillisen työn arkistossa Espoossa.

Jäsenistö 

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 196, joista naisia 167 ja miehiä 28, yksi ei ole ilmoittanut sukupuoltaan. Jäsenmäärä kasvoi muutamalla jäsenellä, sillä edellisen vuoden lopussa jäseniä oli 191.  Lakelaisten keski-ikä oli edelleen 78 vuotta, kun taas Kansallisen senioriliiton jäsenten keski-ikä oli 77 vuotta. 

Syyskokouksessa luovutettiin Asko Hynyselle Kansallisen senioriliiton pronssinen ansiomitali.

Sääntömääräiset kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 13.3.2023.  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Harjula ja sihteeriksi kutsuttiin Elisa Stenvall. Kokoukseen osallistui 66 jäsentä.

Syyskokous pidettiin 13.11.2023. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Harjula ja sihteeriksi kutsuttiin Elisa Stenvall. Kokoukseen osallistui 59 jäsentä.

Kuukausitapaamisten ja varsinaisten kokousten ohjelmat 

16.1.              Kuukausitapaaminen

                        Vieraana oikeustieteen tohtori Seppo Vaittinen.

13.2.              Kuukausitapaaminen

                       Vieraana kaupunginvaltuutettu Otto Meri.

13.3.              Sääntömääräinen kevätkokous

                       Kokouksen jälkeen Laken ja Lauttasaaren seurakunnan

                       yhteisenä vieraana kirkkosalissa oli historioitsija

                       Teemu Keskisarja.

17.4.              Kuukausitapaaminen

                       Vieraana kotipalvelu Mielihyvästä Tarja Nyman.

15.5.              Kuukausitapaaminen

                       Vieraana uniasiantuntija Vesa Tuominen.

11.9.              Kuukausitapaaminen

                       Vieraana kirkkoherra Tarja Frilander     .

9.10.              Kuukausitapaaminen

                       Vieraana Helsingin seniori-infosta palveluneuvoja

                       Venla Kekkonen.

13.11.            Sääntömääräinen syyskokous

                       Vieraana geologi Maija Haavisto-Hyvärinen.

12.12.            Kuukausitapaaminen puurojuhlan merkeissä

                       Kanttori Hiski Wallenius laulatti joululauluja.  

Muu toiminta 

16.2.              Teatteriesitys

                       Hämeenlinnan kaupunginteatterissa Kaksi

                       kuningatarta

21.3.              Musiikkiesitys

                       Musiikkitalossa Suuri operettigaala

29.3.              Museokäynti

                       Kansallismuseossa Akseli Gallen-Kallelan näyttely

23.5.              Retkipäivä

                       Unescon maailmanperintökohde Verla                        

Kesä              Kahvilakävelyt

                       13.6. (Punainen tupa), 10.7. (Paseo) ja 

                       15.8. (Paviljonki)

26.8.              Esittelypiste

                       Lauttasaari-päivässä

11.10.            Retkipäivä

                       Riihimäen lasimuseo ja Iittalan Lasikylä

28.10.            Teatteri

                       Helsingin kaupunginteatteri Arena-näyttämö

                       Hiirenloukku.

12.12.            Joulukonsertti

                       Helsingin kaupunginteatteri Seniorisopan

                        joulukonsertti                        

Kerhotoiminta 

Vesivoimistelua Kampin liikuntakeskuksessa kahdelle ryhmälle kevät- ja syyskaudella.

Jumppatunnit EasyFitin salissa keväällä ja syksyllä, kaksi ryhmää

Pilatestunnit EasyFitin salissa syksyllä, yksi ryhmä.

Joogaa Sähinän salissa keväällä, yksi ryhmä.

Puistojumppaa Pajalahden puistossa kesä- ja elokuussa.

 Kirjallisuuspiirillä oli  yhdeksän kokoontumista.

 Käyntejä Laken tapahtumissa oli yli 2 500.

Osallistuminen Helsingin kansallinen senioripiiri ry:n toimintaan 

Helsingin kansallisen senioripiiri ry:n hallitukseen kuului puheenjohtaja Orvokki Willberg. Helsingin kansallisen senioripiiri ry:n kevät- ja syyskokoukseen osallistuivat Lauttasaaren kansalliset seniorit ry:n kevätkokouksessaan valitsemat edustajat puheenjohtaja Orvokki Willberg, Aira Calonius (kevät- ja syyskokouksessa), Merja Rikka (kevätkokouksessa) ja Elisa Stenvall (kevätkokouksessa).

Piirin kulttuuritiimin puheenjohtaja oli Orvokki Willberg ja jäsenenä Aira Calonius. Piirin taloustiimiin kuului Pirkko Mikonmäki

Talous 

Lauttasaaren kansalliset seniorit ry:n vuoden 2023 varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin vuoden 2022 syyskokouksessa Tuula Kettunen ja Maija Haavisto-Hyvärinen ja varalle Marjatta Holopainen ja Helena Huttunen.

 Yhdistyksen jäsenmaksu pysyi ennallaan 25 eurossa, josta senioriliitolle tilitettiin 15 euroa. Kokouksissa ja kuukausitapaamisissa kerättiin kahvirahaa 5 euroa  lukuun ottamatta maaliskuun tilaisuutta, jonka kahvitarjoilun kustansi Lauttasaaren seurakunta, ja joulukuun puurojuhlaa, jonka yhdistys kustansi. Hallituksen jäsenille ja vieraileville esiintyjille ei maksettu kokous- eikä esiintymispalkkioita.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne käy selville tuloslaskelmasta 1.1.˗31.12.2023 ja taseesta 31.12.2023.

 Lauttasaaressa 29.2.2024

 Lauttasaaren seniorit ry:n hallitus

 

 

Toimintakertomus 2021

LAUTTASAAREN KANSALLISET SENIORIT RY 
VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2021


Yleistä 

Koronaepidemia on edelleen vaikuttanut myös meidän yhdistyksemme toimintaan. Vaikka useita tapahtumia ja kokoontumisia jouduttiin perumaan, saatoimme pitää alkuvuoden kolme jäsentilaisuutta etänä ja loppukeväästä ja alkusyksystä pääsimme tapaamaan kasvokkain. Yhdistyksen kokoontumispaikka oli kirkon väistötilojen sali Heikkiläntie 7:ssä.

Yhdistys kuuluu Kansallinen senioriliitto ry:hyn ja Helsingin kansallinen senioripiiri ry:hyn. Kansallinen senioriliitto ry huolehtii edunvalvonnastamme ja toimittaa jäsenlehteämme Patinaa.
Kansallisen senioriliitto ry:n ja Helsingin kansallisen senioripiiri ry:n normaaliin toimintaan kuuluvia erilaisia ulkomaan matkoja ei ole voitu järjestää, mutta piiri järjesti syksyllä Etelä-Pohjanmaan matkan. Luento- ja koulutustilaisuuksia on pyritty järjestämään etänä. Kansallisen senioriliitto ry:n vuosina 2019-2021 toteutettava Rohkeasti seniori -hanke jatkui.

Hallinto 

Vuonna 2021 hallitukseen kuului puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä:
Sirpa Asko-Seljavaara, puheenjohtaja
Asko Hynynen, varapuheenjohtaja, kotisivujen päivittäjä
Aira Calonius, kulttuurivastaava
Riitta Lehtovirta, jäsenvastaava
Kirsti Peuralinna, emäntä
Merja Rikka, kirjanpitäjä
Karita Saxén, taloudenhoitaja
Tuula Sivenius, kulttuurivastaava
Elisa Stenvall, sihteeri


Hallitus kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa, joista kolme kertaa etänä. Hallitus suunnitteli ja päätti yhdistyksen varsinaisten kokousten ja jäsentapaamisten ohjelmasta sekä teatteri- ja retkikohteiden ohjelmasta ja vastasi niiden toteuttamisesta. Hallitus vastasi myös yhdistyksen kerhotoiminnasta. Kymmentä vuotta vanhemmat säilytettävät asiakirjat säilytetään Porvarillisen työn arkistossa Espoossa.

Kevätkokouksessa puheenjohtaja Sirpa Asko-Seljavaara ojensi Kansallisen senioriliiton myöntämät liiton 50-vuotisjuhlamitalit Kari Harjulalle, Leena Konkolalle, Sirkka-Liisa Koskiselle, Tuula Siveniukselle ja Orvokki Willbergille.

Jäsenistö 

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 179. Jäsenmäärä kasvoi ilahduttavasti, sillä edellisen vuoden lopussa jäseniä oli 145. Naisia jäsenistä on 156 ja miehiä 22, yhden sukupuolesta ei ole tietoa. Lakelaisten keski-ikä on 78 vuotta, Kansallisen senioriliiton jäsenten keski-ikä on 77 vuotta.


Sääntömääräiset kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokous siirrettiin koronatilanteen takia pidettäväksi vasta 13.9.2021.  Puheenjohtajaksi valittiin Orvokki Willberg ja sihteeriksi Elisa Stenvall. Kokoukseen osallistui 37 jäsentä.
Syyskokous pidettiin 8.11.2021. Puheenjohtajaksi valittiin Kari Harjula ja sihteeriksi Elisa Stenvall. Kokoukseen osallistui 68 jäsentä.


Kuukausitapaamisten ja varsinaisten kokousten ohjelmat 

Tammi- helmi- ja joulukuun tapaamiset jouduttiin perumaan koronatilanteen takia.
1.3.  kuukausitapaaminen etänä
Keskustelua jäsenten kanssa.

12.4. kuukausitapaaminen etänä
Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen, sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija Seija Muurinen kertoi ajankohtaista ikääntyneiden palveluista Helsingissä.

10.5. kuukausitapaaminen etänä 
Mirja Reijonen Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen retkijaostosta kertoi Lauttasaaren kasvistosta. Mukana kasviharrastajat Christina Lindén ja Leena Mikola. 

13.9. sääntömääräinen kevätkokous
Päätoimittaja, kirjailija Pete Suhonen kertoi Lauttasaari-lehdestä ja uudesta romaanistaan Naiset kuin muuttolinnut.

11.10. kuukausitapaaminen
Nordic Healthin Arno Parviainen kertoi ikäihmisten kehonhuollosta.

8.11.  sääntömääräinen syyskokous
Timo Soini kertoi urastaan ja elämästään muistelmateoksensa Yhden miehen enemmistö pohjalta.

Muu toiminta 

14.6., 12.7. (Paseo) ja 16.8. (Paviljonki) kahvilakävelyt
19.10. Itä-Helsingin retki
30.10. teatteriesitys
 -Helsingin kaupunginteatterin Baskervillen koira
27.11. musikaali
 -Helsingin kaupunginteatterin Niin kuin taivaassa
11.12. joulukonsertti
 -Musiikkitalossa Tuliset tenorit, suloiset sopraanot

Kerhotoiminta

Ohjattua vesivoimistelua Liikuntaviraston Kampin uimahallissa kerran viikossa kahdelle ryhmälle syyskaudella. 
Lihaskunto- ja kehonhuoltoryhmät EasyFit-salissa keväällä ja syksyllä, kaksi ryhmää.
Puistojumppaa kesä- ja elokuussa.

Käyntejä Laken tapahtumissa oli 1022.

Osallistuminen Helsingin kansallisen senioripiiri ry:n toimintaan

Helsingin kansallisen senioripiiri ry:n hallitukseen kuului puheenjohtaja Sirpa Asko-Seljavaara. Helsingin kansallisen senioripiiri ry:n kevät- ja syyskokoukseen osallistuivat Lauttasaaren kansalliset seniorit ry:n kevätkokouksessaan valitsemat edustajat puheenjohtaja Sirpa Asko-Seljavaara, Aira Calonius, Merja Rikka ja Elisa Stenvall.


Talous 

Lauttasaaren kansalliset seniorit ry:n yhdistyksen vuoden 2021 varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi oli valittu Marja-Liisa Pakaslahti ja Orvokki Willberg, varatoiminnantarkastajiksi Maija-Liisa Haavisto-Hyvärinen ja Leena von Hertzen.

Yhdistys teetti Ifolorilla vuoden 2022 kalenterin, johon varapuheenjohtaja Asko Hynynen otti Lauttasaari-aiheiset valokuvat. Kalenterin painosmäärä oli 51 kappaletta.

Kokouksissa ja kuukausitapaamisissa ei koronatilanteen takia kerätty kahvirahaa, vaan yhdistys kustansi tarjoilun. Hallituksen jäsenille ja vieraileville esiintyjille ei maksettu kokous- eikä esiintymispalkkioita.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne käy selville tuloslaskelmasta 1.1.˗31.12.2021 ja taseesta 31.12.2021.


Lauttasaaressa 7.3.2022

Lauttasaaren kansalliset seniorit ry:n hallitus